Què és ABA?

ABA (Applied Behavior Analysis o Anàlisi aplicat del comportament) és una aproximació al comportament humà que tracta d'entendre com es desenvolupen els processos d'aprenentatge, utilitzant per a això un enfocament molt científic dins del camp de la Psicologia.

Des de principis del segle XX, centenars d'autors han estudiat les variables implicades en l'aprenentatge. Fruit de les seves investigacions, actualment podem avaluar el grau de coneixement que té una persona de qualsevol habilitat, elaborar un programa d'aprenentatge d'aquesta habilitat, i estimular aquest aprenentatge.

Des que el Dr. Lovaas va desenvolupar per primera vegada un model d'intervenció per a nens amb autisme basat en ABA en els anys 70, aquest enfocament ha anat guanyant popularitat de forma creixent dins el camp de l'educació per a nens amb necessitats especials.

Actualment, desenes de milers de professionals de l'educació de tot el món utilitzen ABA en les seves intervencions per a nens amb necessitats especials, i més de 10.000 compten amb un certificat del Behavior Analyst Certification Board.

ABA és el tipus d'intervenció per a nens amb necessitats especials que compta amb més evidències científiques i estudis que avalen la seva idoneïtat, i és la base de la majoria d'intervencions en països com els Estats Units i Canadà.

Un programa d'intervenció basat en ABA es composa de multitud d'activitats. Part d'elles són susceptibles d’implementar-se amb l'ajuda de la informàtica. Això, i l'èxit de les tablets com l'iPad amb els nens amb necessitats especials, ha portat a l'aparició de nombroses apps basades en ABA.

AbaPlanet pretén anar un pas més enllà, oferint una potent plataforma d'aprenentatge basada en ABA, que incorpora per primera vegada els tres elements clau d'un programa ABA: un sistema de registre i avaluació de l'aprenentatge, una modalitat d'ensenyament i no només de pràctica , suportats per un avançat sistema expert informatitzat, i un conjunt d'activitats lúdiques per estimular l'aprenentatge.

 

cable usb right

Com s’ha adaptat ABA a AbaPlanet?

Exercicis bàsics

Darrere de qualsevol intervenció basada en ABA hi ha multitud d'exercicis a realitzar. Alguns són més susceptibles de ser implementats en una tablet, i d'entre ells , dos dels considerats més fonamentals són els exercicis d'aparellament i de llenguatge receptiu.Sistema expert

Amb el sistema expert de AbaPlanet hem volgut simular una sessió de treball personalitzada. No n'hi havia prou amb poder definir uns paràmetres de funcionament i una durada prevista de 14, 60 o 140 exercicis. Per a ser efectiu, el sistema ha de ser capaç d'analitzar com està responent l'alumne i actuar en conseqüència, retrocedint si és necessari i adaptant la dificultat en cada moment.Exercicis distractors

El mateix sistema expert s'encarrega d'introduir exercicis de " distracció " dins de cada sessió , simulant així el que es fa en les sessions amb un terapeuta o educador. Així , en sessions d'aprenentatge de llenguatge receptiu s'introdueixen progressivament exercicis d'aparellament perquè el nen es centri per un moment en altres imatges i després torni a enfrontar-se a exercicis on apareix la imatge de la paraula que vol aprendre.

La complexitat d'aquests exercicis de distracció , dels quals hi ha més de 50 variants, augmenta al llarg de la sessió.Respostes incorrectes

Quan l'alumne comet un error, d'entrada rep una resposta per part de l'app . Per defecte, aquesta resposta consisteix en enfosquir la pantalla durant dos segons , ja que aquest es considera l’efecte més oposat als sons i efectes gràfics que solen acompanyar les respostes correctes. Hem volgut evitar, doncs, efectes visuals i sonors davant una resposta incorrecta que poguessin ser estimulants per a nens amb necessitats especials.

Existeix també la possibilitat de canviar aquest mecanisme per posar la pantalla en blanc , reproduir un so o simplement no fer res i deixar la resposta en mans de l'adult.Suport visual

Després d'una resposta incorrecta , l'alumne haurà de tornar a fer l'exercici dues vegades : una primera amb un suport visual i una segona ja sense suport de cap tipus . A cada interacció la ubicació de les imatges canviarà per evitar que s'associï la resposta correcta amb una posició determinada .

El suport visual pot consistir en la imatge correcta parpellejant i canviant de mida o , en les sessions professionals , en l'eliminació d'una de les imatges distractores.Premis

Quan donar un premi, quin premi donar i per quant de temps són aspectes claus a l'hora de preparar una sessió de treball . Tenir al nen prou motivat és clau per aprofitar la sessió.

AbaPlanet permet configurar una llista de premis variada i diferent per a cada nen, incloent imatges d'objectes o activitats reals. L'opció de posar qualsevol vídeo que agradi al nen o fins i tot de visualitzar vídeos de YouTube garanteix que no s'esgotarà la llista de premis.Economia de fitxes

Una tècnica típica a sessions de treball basades en ABA és l'ocupació d'una economia de fitxes . AbaPlanet la implementa donant l'opció d'escollir el nombre de fitxes i d'ubicar un suport per fitxes en la pròpia pantalla o en una pantalla auxiliar . Quan es faci servir la pantalla auxiliar , el mateix nen podrà col·locar la fitxa després de cada exercici assolit i veurà el premi que li espera al final.Sessions professionals

Amb l'editor de sessions professionals hem volgut donar el màxim de flexibilitat al professional . Permet crear sessions ad hoc , però també definir aspectes clau de com s'han de fer els exercicis , com el tipus de suports en cas de resposta incorrecta.Registre

Una sessió de treball basada en ABA ha de poder registrar-se i analitzar posteriorment. AbaPlanet crea un registre de cada sessió de treball i de cada interval temporal dins de cada sessió.

Però el que més importa és detectar els errors. Per això , AbaPlanet crea un registre complet de cada resposta incorrecta. A partir d'aquí , pot analitzar-se, per exemple , si un nen té un problema amb una imatge concreta i , via l'editor de paraules , prohibir que torni a aparèixer.Paraules apreses

En funció d'uns paràmetres -definibles a les sessions professionals- AbaPlanet determinarà si una paraula en concret s'ha " après" , el que tindrà efectes a partir de llavors en els exercicis . Per exemple , una imatge d'una paraula ja apresa es considera una imatge distractora més difícil que la d'una paraula no coneguda. L'usuari adult també pot indicar manualment quines paraules té apreses cada nen.

iSEQÜÈNCIES

isecuencias-mini

Aquesta altra app per a iPad desenvolupada per la Fundació Planeta Imaginario presenta exercicis per a nens basats en 100 seqüències d'hàbits d'autonomia, activitats lúdiques, situacions quotidianes i emocions.

AbaPlanet

AbaPlanet és una app gratuïta que inclou ja tot el necessari per començar a treballar amb un kit inicial de paraules i de premis.

Aapp Store AbaPlanet

Este sitio utiliza cookies, propias y de terceras entidades, para fines estadísticos y de análisis de la navegación de los usuarios a fin de ofrecerles un mejor servicio. Si quiere conocer más sobre las cookies y el uso que hacemos, consulte nuestra Política de cookies. Si continúa navegando por nuestro sitio web, entendemos que usted acepta nuestras cookies; recuerde que siempre podrá desactivar y / o revocar su consentimiento siguiendo las indicaciones de nuestra Política de cookies.